Lammefestival

Får får ikke får, får får marsklam
Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet